Блюда из инжира рецепты

Блюда из инжира рецепты

Kompas který neukazuje na Sever a jehož střelka se vrtí a vrtí. Jak je to možné ? Proč se střelka neuklidní v severo jižním směru jako u běžných kompasů ? A může být za tímto jevem tajemná energie, jejíž existenci v učebnicích fyziky nenajdete ? Okolo roku 1850 shromáždil německý baron Karl von Reichenbach skupinu senzitivních lidí se schopností vidět auru. V temné místnosti uspořádal řadu pokusů a zapsal to, co citliví lidé viděli, do knihy. Knihu nazval Ódické listy. Domníval se, že objevil nový druh energie, ale nemohl to prokázat. Pozorování totiž ukázala, že tuto energii nelze izolovat, proniká všude. Jenže když chybí izolátor, není možné sestrojit měřící přístroj. Ve druhé polovině 20. století zorganizoval výzkum této energie PaeDr. František Kahuda, šlo o výzkumný úkol Akademie věd. Pro tento účel sestrojil Ing. Aleš Rumler podivný měřící přístroj s názvem anténa RUKA. Jde o zkratku Rumler – Kahuda. Před anténu umísťoval předměty a pomocí virgule měřil na anténě vyvolanou vlnovou délku. Autor následujícího pokusu zavedl standardní podmínky měření na anténě RUKA a po stovkách pokusů dospěl k řadě poznatků, z nichž uvádíme 3: a) Vlnová délka nemocného orgánu se liší od vlnové délky zdravého orgánu. b) „Vlny“ na anténě lze vyvolat vhodně sestrojeným rezonátorem. Vlnovou délku rezonátoru lze vypočítat a pokusy potvrdily, že na anténě byla zachycena právě tato vlnová délka. c) V přírodě je nastavena právě jedna vlnová délka a v geopatogenních zónách působí jiná vlnová délka. Před více než dvaceti lety autor provedl mnoho pokusů, které zkoumaly vzájemné působení rezonátorů a jejich reakci na energii, která se projevuje v přírodě nastavenou vlnovou délkou. Tyto pokusy přinesly mnoho poznatků. Přispěly k tomu, že bylo možné vypočítat a sestrojit energetické průtokové úpravny vody, z dalších zařízení potom například přístroj pro kvantovou autopatii. Následující pokus je jednoduchý. Papírový stojánek je vyvážen dřevěným špalíkem, neobsahuje magnetické části ani zdroje jiné energie. Na stojánek se zavěsí magnetická střelka a ta je vyrobena tak, aby reagovala jak s magnetickým polem Země, tak se záhadnou energií, kterou začal studovat baron Reichenbach. Je zřejmé, že tato energie existuje, protože pohybuje střelkou a ta se nikdy nezastaví. Místo střelky je možné použít jakékoliv jiné čidlo z libovolného materiálu, které splňuje podmínky reakce s touto energií a ono se také bude charakteristickým způsobem pohybovat. Pokus ukazuje přítomnost energie, jejíž existence je oficiální vědou zpochybňována. Tato energie má však přímý dopad na naše zdraví a proto bychom se jí měli zabývat i oficiálně. Například proto, že vysokofrekvenční záření jako je mobilní signál práci této tajemné energie narušuje a poškozuje. To se projevuje nejen proměnou běžných onemocnění na chronická, ale také výrazným zvýšením počtu diagnóz s příčinou neznámou. Pokus navrhl a sestrojil Ing. Vladislav Trávníček, autor Kvantové technologie. Pokus provedl a nafilmoval Libor Bednařík, Divine Way s.r.o., Podmínky pokusu: pokus probíhal za účelem ověření reakce střelky upravené Kvantovou technologií – reakce na neznámý druh pole, který způsobí, že se střelka neustálí v severo-jižním směru jako běžné střelky, a že bude neustále kmitat, protože je na obou koncích oním neznámým polem odpuzována. pokusů probíhala celá řada, střelka se neuklidnila, i když někdy kmitala více, někdy méně. Výsledků - kmitající střelky, která se neuklidní v severo-jižním směru, jsme dosáhli opakovaně - vždy, na různých místech, v různou dobu. pokus probíhal v uzavřené místnosti bez výkyvů v proudění vzduchu během pokusu nebyly zaznamenány změny magnetického pole potenciálně ovlivňujícího střelku, kromě těch viditelných na videu během pokusu neprobíhaly žádné aktivity, fyzikální ani jiné, které by se mimo dosah kamery snažily střelku ovlivnit tj. mimo zorné pole kamery jsme nepoužívali ani fén, větrák, magnety, generátory měnící elektromagnetické pole ani jiné přístroje ve snaze ovlivnit střelku trafostanice jsou vzdálené v řádu stovek metrů, stejně tak i vlakové a tramvajové vedení a další potenciální měniče magnetického pole prostě jsme udělali poctivý pokus a jsme schopni jej kdykoliv zopakovat se stejnými výsledky!

Фото Блюда из инжира рецепты

Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты Блюда из инжира рецепты
Походие рецепты:

Торт сметанник рецепт классический вкусные торты

Торт сметанник рецепт классический вкусные торты

Взбитые сливки рецепт

Взбитые сливки рецепт

Шоколадный торт с варёной сгущёнкой рецепт

Шоколадный торт с варёной сгущёнкой рецепт

Ножки с картошкой в мультиварке рецепт

Ножки с картошкой в мультиварке рецепт

Торт на дрожжах рецепт

Торт на дрожжах рецепт